UNIVERZITNÉ OSLAVY

AKADEMICKÁ  SLÁVNOSŤ  -  18. 09. 2012

V utorok 18. septembra 2012 sa konala akademická slávnosť Technickej univerzity vo Zvolene venovaná 60. výročiu založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene a ďalším významným jubileám: 205. výročiu lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku a 250. výročiu technicky orientovaného vysokého školstva na Slovensku. Súčasťou tejto akademickej slávnosti boli akademické obrady inaugurácie rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. a promócie nových čestných doktorov honoris causa TU vo Zvolene prof. Ing. Michala V. Marka, DrSc. a Dr. Giovanni G. Vendramina. Na  akademickej slávnosti boli tiež odovzdané Ceny Technickej univerzity vo Zvolene, ktoré sa udeľujú pri príležitosti významných výročí, zvyčajne v päťročných intervaloch. Na návrh kuratória ceny rozhodol rektor TU o udelení tejto ceny:

  • prof. JUDr. Dr. Ing. Františkovi Papánkovi - in memoriam (cenu prevzala manželka Lidka Papánková),
  • prof. Ing. Jánovi Zemiarovi, PhD. (cenu prevzal v neprítomnosti laureáta doc. Ing. Pavel Joščák, PhD.),
  • prof. RNDr. Jozefovi Halgošovi, DrSc.

Význam spomínaných výročí, ale aj osobitosť postavenia Technickej univerzity vo Zvolene v systéme slovenských vysokých škôl podčiarkol svojou osobnou účasťou prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Súčasťou slávnosti bol aj krst novej knihy o univerzite s názvom UNIVERSITAS TECHNICA  IN  ZVOLEN. Jej krstným otcom sa stal prezident Ivan Gašparovič, ktorý ju pokrstil semienkami stromov.

Prejav rektora Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. na Akademickej slávnosti 18.09.2012

Prejav prezidenta SR Ivana Gašparoviča na Akademickej slávnosti TU vo Zvolene 18. 09. 2012 

Text vystúpenia štátnej tajomníčky ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Ing. Magdalény Lacko Bartošovej, CSc.  na Akademickej slávnosti TU vo Zvolene 18. 09. 2012

Text vystúpenia prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.  

Profily nových čestných doktorov honoris causa TU vo Zvolene prof. Ing. Michala V. Marka, DrSc. a Dr. Giovanni G. Vendramina

Profily laureátov Ceny Technickej univerzity vo Zvolene 2012 prof. JUDr. Dr. Ing. F. Papánka, prof. Ing. J. Zemiara, PhD. a prof. RNDr. J. Halgoša, DrSc.  

Galéria obrázkov z  Akademickej slávnosti TU vo Zvolene 18. 09. 2012 [ pptx ] 

Video záznam z  Akademickej slávnosti TU vo Zvolene 18. 09. 2012

 

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333