81. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa na svojom 81. zasadnutí 24. apríla 2017 venovala autorskému návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“, návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania.

Obr. 1/ Za predsedníckym stolom (zľava) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (viceprezident SRK), prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. (minister školstva, vedy, výskumu a športu SR) a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. (prezident SRK).

SRK opakovane diskutovala o autorskom návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“. Konštatovala, že v návrhu absentuje hĺbková spoločenská, ekonomická a kultúrna analýza potrieb vysokých škôl a rozvoja slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie. SRK žiada MŠVVaŠ SR vybrať a definovať principiálne problémy slovenského vysokého školstva v spolupráci s orgánmi reprezentácie vysokých škôl v rámci „Memoranda o spolupráci na stratégii pre vysoké školstvo“, ktoré zaviaže participujúce strany na tvorbe koncepcie nového zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality.

SRK odmietla predložený návrh novely vysokoškolského zákona a žiada MŠVVaŠ SR pripraviť návrh nového zákona o vysokých školách, ktorý rámcovým spôsobom vytvorí pravidlá a podmienky pre skutočnú modernizáciu a zefektívnenie slovenského vysokého školstva. SRK je presvedčená, že v diskusii s akademickou obcou a pri rešpektovaní jej návrhov, bude prijatý a akademickým prostredím akceptovaný nový zákon o vysokých školách. Ide o strategickú požiadavku SRK.

Obr. 2/ Členovia SRK v diskusii s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. a generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozefom Jurkovičom.

SRK zásadne žiada, aby MŠVVaŠ SR pripravilo nový návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude v súlade so Štandardami a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Návrh zákona o zabezpečovaní kvality bol jednou z dlho očakávaných legislatívnych úprav s ambíciou sprehľadniť problematiku, prijať postupy a odporúčania smerom k vysokým školám, upraviť právomoc a postavenie hodnotiaceho orgánu a vyjasniť vzťahy medzi vysokými školami, hodnotiacim orgánom a štátom, ktorý reprezentuje MŠVVaŠ SR. Predložený návrh zákona nie je jednoznačný, zameriava sa viac menej na formálne fungovanie Akreditačnej agentúry. SRK predpokladá problémy s jej kreovaním, chodom a financovaním.

SRK prijala k predloženým legislatívnym návrhom nasledujúce stanoviská: Stanovisko SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania "Učiace sa Slovensko" Stanovisko SRK k návrhu novely vysokoškolského zákona č. 131/2012 Z. z. Stanovisko SRK k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318