79. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa zišla na svojom 79. zasadnutí v dňoch 12. a 13. decembra 2016 pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Na rokovanie prijal pozvanie aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ Mgr. Jozef Jurkovič a traja poradcovia ministra k hlavnému bodu rokovania SRK - diskusii o návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre vysoké školy. SRK považuje návrh cieľov národného programu za dôležitý koncepčný dokument, a preto sa ním bude opätovne zaoberať na svojom ďalšom zasadnutí v januári 2017. SRK upozorňuje na potrebu zosúladiť ciele s výsledkami aktuálnej hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej spoločnosti, ktorú musí ministerstvo ešte predložiť.

Diskutovalo sa o návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu a návrhu rozpočtu verejných vysokých škôl na rok 2017. SRK opätovne žiada každoročne zvyšovať o 60 mil. eur financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd), aby bola zabezpečená dostatočná úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých školách, v súlade s programovým vyhlásením vlády SR. Členovia SRK vyjadrili viaceré pripomienky k návrhu metodiky a rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy zo štátneho rozpočtu na rok 2017.

Členovia SRK sa oboznámili s iniciatívou ministerstva zaviesť systém hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti na vysokých školách, ktorý vychádza z britského modelu hodnotenia RAE/REF, súčasným stavom financovania univerzitného športu, či témou identifikácie predátorských vydavateľov.

Uznesenia zo 79. zasadnutia SRK

Zľava: prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ Mgr. Jozef Jurkovič a poradca ministra prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Foto: Ľubomír Balko, UKF.

SRK sa zišla na svojom 79. zasadnutí pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. Foto: Ľubomír Balko, UKF.

Členovia SRK a hostia. Foto: Ľubomír Balko, UKF.

Členovia SRK a hostia. Foto: Ľubomír Balko, UKF.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418