72. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa zišla na svojom 72. zasadnutí dňa 17. septembra 2015 v učebno-výcvikovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene pod vedením jej prezidenta prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc. Ako hostia sa rokovania zúčastnili predseda Akreditačnej komisie prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., predseda Rady vysokých škôl SR doc. RNDr. Branislav Putala, PhD., predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek, tajomník Študentskej rady vysokých škôl SR Marek Cipel a zástupkyňa Asociácie doktorandov Slovenska Mgr. Emília Stecíková.

Hlavným bodom rokovania 72. zasadnutia SRK boli „Výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl SR“. V rámci neho predseda Akreditačnej komisie prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. zhodnotil prvé kolo komplexných akreditácií, v ktorom bolo hodnotených 22 vysokých škôl (19 verejných, 1 štátna a 2 súkromné vysoké školy). Informoval o priebehu, zisteniach a výsledku komplexnej akreditácie, ktoré boli aj medializované. Vyzdvihol výsledky siedmich univerzít - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene. Päť univerzít, ktoré nesplnili niektoré z kritérií KZU 1, KZU 2 a KZU 3 majú rok na nápravu nedostatkov.

Predseda AK za pozitíva komplexnej akreditácie v porovnaní s predchádzajúcou považuje výrazný posun v úrovni publikačnej činnosti, vzdelávacej činnosti, zavedenie impakt faktoru a výrazný pokles počtu detašovaných pracovísk vysokých škôl zo 120 na cca 20. Ako negatíva poukázala komplexná akreditácia na vysoký vekový priemer pedagógov, vysoký počet „lietajúcich“ profesorov, garantov, nedostatočnú publikačnú činnosť akademikov a doktorandov.

Prezident SRK konštatoval, že podľa hodnotiacich správ 16 vysokých škôl patrí do najvyššej univerzitnej kategórie. SRK komplexne zhodnotí komplexnú akreditáciu až po ukončení procesu na všetkých vysokých školách SR.

V ďalšom rokovaní SRK schválila aktualizáciu personálneho zloženia svojich pracovných komisií, a to pracovnej komisie pre ekonomické záležitosti, pracovnej komisie pre riadenie prevádzky FIS na verejných vysokých školách, pracovnej komisie pre výskum, pracovnej komisie pre vzdelávanie, právnej pracovnej komisie, pracovnej komisie pre šport a volebnej a mandátovej komisie.

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Pondelok, 21. Augusta 2017.
Meniny má Jana, zajtra Tichomír.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57420