68. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na Technickej univerzite vo Zvolene

Header

Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene sa 8. júla 2014 uskutočnilo 68. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“), pod vedením jej nového prezidenta Rudolfa Kropila, rektora TU vo Zvolene.
V programe rokovania boli aj:

  • Aktuálne informácie k financovaniu vysokých škôl v roku 2014 a návrh na dodatky k dotačným zmluvám pre verejné vysoké školy;

  • Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky („RIS 3 SK“) - Integrácia agentúr financujúcich výskum, vývoj a grantových agentúr APVV, ASFEU, VEGA a KEGA;

  • Korekcie čerpania fondov EÚ vo vzťahu k vysokým školám ako prijímateľom;

  • Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh na vymenovanie predsedu a podpredsedu Akreditačnej komisie;

  • Návrh opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách.

Na rokovaní SRK sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini
a ďalší hostia, ktorí sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí SRK.

SRK navrhla Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR („MŠVVŠ SR) zmeny v dotačných zmluvách pre verejné vysoké školy, ktoré majú podporiť 3 % valorizáciu osobných výdavkov pre vysokoškolských učiteľov a zároveň požiadala zabezpečiť za rok 2014 zdroje na dofinancovanie 5 % navýšenia tarifných platov nepedagogických zamestnancov verejných vysokých škôl.

SRK požiadala MŠVVŠ SR prehodnotiť integráciu agentúr financujúcich výskum a vývoj a grantových agentúr a zachovať agentúry VEGA a KEGA s ich inštitucionálnym financovaním súťažným spôsobom.

SRK dlhodobo upozorňuje na problém korekcií čerpania fondov EÚ a žiadala MŠVVŠ SR vo vzájomnej súčinnosti zásadne a urýchlene riešiť otázku korekcií čerpania fondov EÚ v prospech vysokých škôl ako prijímateľov.

SRK prerokovala návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR a návrh na vymenovanie predsedu a podpredsedu komisie.

Členovia SRK súhlasili s návrhom opatrenia MŠVVŠ SR, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2015/2016 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách s odporúčaním úpravy maximálnej výšky školného pre študijný odbor právo.


Zvolen, 8. 7. 2014

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Utorok, 25. Júla 2017.
Meniny má Jakub, zajtra Anna, Hana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57318