Aktuality a oznamy

Newsletter TUZVO február 2017

10.03.2017

Prehľad najdôležitejších udalostí TUZVO za február 2017.

MDŽ

08.03.2017

Blahoželanie ženám na TUZVO.

Minister Peter Plavčan prijal prezidenta SRK

07.03.2017

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a rektora Technickej univerzity vo Zvolene Rudolfa Kropila prijal dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Cena Technickej univerzity vo Zvolene

06.03.2017

Výzva k podaniu návrhu na udelenie Ceny Technickej univerzity vo Zvolene.

Zasadal Akademický senát TU vo Zvolene

03.03.2017

V pondelok 27. februára 2017 zasadal Akademický senát TU vo Zvolene.

Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľností „Slobodáreň TU“ evidovaných na LV č. 1498.

01.03.2017

Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľností „Slobodáreň TU“ evidovaných na LV č. 1498.

Rokovanie Kolégia rektora TU

27.02.2017

Kolégium rektora TU sa stretlo 20. februára 2017.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene

16.02.2017

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene, ktoré sa uskutoční 27. 02. 2017 o 14:00 hod. v konferenčnej miestnosti Rektorátu.

Kolektívna zmluva na rok 2017

13.02.2017

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. a predseda Rady Univerzitnej odborovej organizácie doc. Ing. Ján Kováč, PhD. podpísali 13. februára 2017 Kolektívnu zmluvu TU vo Zvolene na rok 2017 s účinnosťou od 1. februára 2017.

TU vo Zvolene navštívil minister životného prostredia SR László Sólymos

10.02.2017

V utorok 7. februára 2017 navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene minister životného prostredia SR Ing. László Solymos spolu s prvým štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia Ing. Norbertom Kurillom, PhD.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu