Aktuality a oznamy

Ocenenie spoločnosti Microsoft Technickej univerzite vo Zvolene

11.04.2014

Spoločnosť Microsoft udelila Technickej univerzite vo Zvolene "Ocenenie za zavádzanie inovatívnych technológií Microsoft na akademickej pôde

Rektor TU vo Zvolene odovzdal plakety J.A. Komenského

31.03.2014

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., odovzdal pri príležitosti Dňa učiteľov 2014, popredným pedagógom univerzity plakety Jána A. Komenského.
Vedenie TU vo Zvolene blahoželá oceneným a tiež všetkým učiteľom univerzity k sviatku!

Rektor prijal predstaviteľov odborov

26.02.2014

Rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., sa stretol s predstaviteľmi Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavlom Ondekom a doc. Ing. Miroslavom Habánom, PhD.

Zasadnutie pracovnej skupiny Akreditačnej komisie

26.02.2014

Dňa 24. februára 2014 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnilo zasadnutie stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MŠVVŠ SR pre oblasť výskumu 17. inžinierstvo a technológie.

Nová koncepcia environmentálnej výchovy na Slovensku

07.02.2014

Technická univerzita vo Zvolene sa aktívne podieľa na tvorbe novej koncepcie environmentálnej výchovy na Slovensku

Víťazom medzinárodnej súťaže študent TU vo Zvolene

24.01.2014

Medzinárodnú súťaž "People's Landscapes", organizovanú UNISCAPE (medzinárodná sieť univerzít podporujúcich implementáciu Európskeho dohovoru o krajine) vyhral študent Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene Radovan Pondelík

E-zdroje pre TU

01.10.2012

Skúšobný prístup k elektronickým knihám na platforme EBSCOhost...

Elektronické zdroje JSTOR

30.09.2011

TU vo Zvolene podpísala Zmluvu o prístupe k elektronickým informačným zdrojom JSTOR...

Smernica 13/2008 - R

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo dňa 16. októbra 2008 Smernicu č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, ktorá ruší Smernicu č. 8/2007-R z 31. mája 2007.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu