Aktuality a oznamy

Prednáška ministra životného prostredia Petra Žigu na Technickej univerzite vo Zvolene

27.02.2015

Dňa 25. februára 2015 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene uskutočnila prednáška ministra životného prostredia Ing. Petra Žigu, PhD. na tému „Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku“.

Prezentačný deň podnikov na pôde TU vo Zvolene

26.02.2015

Technická univerzita vo Zvolene v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" organizovala podujatie s názvom "Prezentačný deň podnikov", ktorý sa uskutočnil v stredu 25. februára 2015 v učebni B3 v hlavnej budove TU.

Predseda NR SR Peter Pellegrini navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene

26.02.2015

Dňa 23. februára 2015 navštívil Technickú univerzitu vo Zvolene predseda Národnej rady SR a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.

Minister školstva Juraj Draxler a rektor TUZVO Rudolf Kropil o Univerzitnom vedeckom parku EnviroTech

24.02.2015

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler sa počas návštevy Technickej univerzity vo Zvolene dňa 5. februára 2015 zaujímal o aktuálne otázky rozvoja našej univerzity.

Hospodársky rast a kvalita životného prostredia na Slovensku

23.02.2015

Pozvánka na prednášku Ing. Petra Žigu, PhD. - ministra životného prostredia SR, ktorá sa uskutoční dňa 25. februára 2015 od 13.30 hod. v učebni B8.

Seminár o štipendijných programoch SAIA

23.02.2015

Slovenská akademická informačná agentúra a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na pravidelný seminár k štipendijným programom SAIA, ktorý sa uskutoční dňa 24. februára 2015 o 14.30 hod. v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici, Informačno vedecké centrum - 1. poschodie. (T. G. Masaryka 20)

Pozvánka na Prezentačný deň podnikov na TU vo Zvolene

20.02.2015

TU vo Zvolene v spolupráci s CVTI organizuje "Prezentačný deň podnikov", ktorý sa uskutoční 25. februára 2015 o 9:00 hod. v učebni B3.

Informácia z národnej konferencie

20.02.2015

Rektor TU vo Zvolene a prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vystúpil na konferencii „Ako efektívne prepájať vysokoškolské vzdelávanie s potrebami zamestnávateľov“.

Technická univerzita sa stala členom GUPES

17.02.2015

Technická univerzita vo Zvolene v januári 2015 získala partnerstvo v organizácii GUPES – Global Universities Partnership on Environment and Sustainability, ktorá pracuje pod "United Nations Environment Programme" (UNEP). Koordinátorkou za TU je Ing. Martina Slámová, PhD. z FEE, viac o partnerstve po kliknutí.

Výsledky volieb do AS TU vo Zvolene - AO študenti

12.02.2015

Výsledky volieb do AS TU vo Zvolene na funkčné obdobie 13. 03. 2015 - 12. 03. 2019.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu