Aktuality a oznamy

70. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie k Metodike rozpisu dotácií a tvorbe rozpočtu VVŠ na rok 2015

19.01.2015

Dňa 15. januára 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo 70. mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom boli prerokované návrhy a pripomienky členov SRK k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015. Rokovanie viedol prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.

NOVÉ! Voľby do AS Technickej univerzity vo Zvolene

Harmonogram volieb do Akademického senátu Technickej univerzity vo Zvolene pre funkčné obdobie 13. 03. 2015 - 12. 03. 2019.

Prieskum 2015 - prezentácia študentov dizajnu

13.01.2015

Pozývame Vás na prieskum Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Je to verejná prezentácia semestrálnych prác študentov dizajnu, pri ktorej dostávajú hodnotenie od odbornej komisie svojich pedagógov, spojená s výstavou. Funkčne vyzerajúce práce, ale aj dizajnérske úlety. Príďte sa pozrieť, čo vo svete dizajnu práve letí. V dňoch 13. - 23. januára 2015 v starej menze študentského domova Ľ. Štúra. Vstup voľný pre všetkých...

Študenti z Katedry protipožiarnej ochrany na súťažiach v kategórii TFA v zahraničí

16.12.2014

Študenti z Katedry protipožiarnej ochrany sa zúčastnili dňa 9. októbra 2014 Akademických majstrovstiev Českej republiky v TFA a dňa 22. novembra 2014 na akademickej pôde VŠB-TU Ostrava 9. ročníka Študentského železného hasiča.

Železný hasič 2014

10.12.2014

Posledný štvrtok v novembri 2014 sa konala súťaž O pohár Katedry protipožiarnej ochrany - Železný hasič 2014. 13. ročník súťaže so sebou priniesol veľa zaujímavostí, o ktorých sa dozviete v ďalšom časopise TUZVO. Putovný pohár Železný hasič získali...

Nový časopis TUZVO

04.12.2014

Technická univerzita vo Zvolene vydala prvé číslo nového časopisu TUZVO. Časopis TUZVO je pokračovateľom Univerzitných novín a bude vychádzať v štvrťročnej periodicite.

Pozvánka - Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene

01.12.2014

Vážení členovia Akademického senátu TU vo Zvolene, rokovanie Akademického senátu TU vo Zvolene sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 (streda) o 13. hod. v konferenčnej miestnosti R-TU vo Zvolene /B-307/.

Financovanie 2014 Lesy - Drevo

26.11.2014

Závery z Konferencie Financovanie 2014 Lesy - Drevo

Envirofilm 2014 organizujú študentky Fakulty ekológie a environmentalistiky

11.11.2014

Envirofilm 2014 organizujú študentky Fakulty ekológie a environmentalistiky v rámci zápočtovej práce predmetu Komunikácia s verejnosťou. 18. až 19. novembra 2014 od 17. hodiny v posluchárni B10.

Technická univerzita vo Zvolene prvýkrát v SCImago Institutions Rankings

05.11.2014

V roku 2014 sa Technická univerzita vo Zvolene po prvýkrát v histórii objavila v hodnotení vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings, a to na 2807. mieste spomedzi približne 30 tisíc výskumných inštitúcií, ktoré existujú vo svete. Toto umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku slovenských univerzít podľa počtu výstupov.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu