Aktuality a oznamy

Z rokovania Správnej rady TU vo Zvolene

27.05.2015

V pondelok 25. mája 2015 sa zišla na svojom zasadnutí Správna rada TU vo Zvolene pod vedením jej predsedu Ing. Miroslava Kuseina a za účasti rektora TUZVO prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., prorektorky pre rozvoj prof. RNDr. Danice Kačíkovej, PhD. a prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ing. Rastislava Šuleka, PhD.

Informácia zo 71. zasadnutia SRK

20.05.2015

Dňa 19. mája 2015 sa zišla Slovenská rektorská konferencia na svojom 71. zasadnutí v Banskej Bystrici.

Úspešná reprezentácia študentov TUZVO na študentskej konferencii MASTER 2015

14.05.2015

Česká zemědělská univerzita v Prahe, Fakulta lesnická a dřevarská organizovala 11. mája 2015 druhý ročník študentskej konferencie MASTER 2015. Tejto zaujímavej a podnetnej akcie sa zúčastnili aj študenti Technickej univerzity vo Zvolene.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene

06.05.2015

Zasadnutie AS TU vo Zvolene sa uskutoční dňa 18. 5. 2015 o 08:30 hod. v konferenčnej miestnosti Rektorátu.

Newsletter TUZVO apríl 2015

05.05.2015

Prehľad najdôležitejších udalostí TUZVO za mesiac apríl 2015.

TUZVO sa pripája k aktivite EUA za obete teroristických útokov na univerzite v Keni

24.04.2015

Rada Európskej asociácie univerzít (EUA) vyzvala európske univerzity, aby vyjadrili svoju solidaritu s obeťami útoku na univerzite v Garisse v Keni a ďalších útokov na vysokých školách minútou ticha v pondelok 27. apríla 2015 o 12:00 (SEČ).

BrilianTTný Sokratov inštitút

20.04.2015

Projekt Sokratov inštitút, ktorý realizujú Technická univerzita vo Zvolene a CEEV Živica získal cenu BrilianTT za inovatívnosť vo vzdelávaní v kategórii vysoké školy.
Ocenenie BrilianTT 2015 udelil Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum pri Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Záštitu nad ním prebral minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler.

Beh „Šrégom nočným Zvolenom“

20.04.2015

Študenti Technickej univerzity vo Zvolene zorganizovali 1. ročník nočného behu „Šrégom nočným Zvolenom“, ktorý sa konal 13. apríla 2015 so začiatkom o 20-tej hodine v rámci podujatia „Univerzitné dni 2015“.

Záverečné hodnotenie projektov IPA za rok 2014

15.04.2015

Dňa 10. apríla 2015 boli všetkým zodpovedným riešiteľom IPA projektov odovzdané certifikáty o úspešnom ukončení riešenia projektov a tri projekty boli ukončené s dosiahnutím vynikajúcich výsledkov.

Strelecká súťaž Poľovníckeho krúžku

14.04.2015

Poľovnícky krúžok pri TU vo Zvolene zorganizoval spolu s Vysokoškolským lesníckym podnikom pod záštitou rektora TU vo Zvolene streleckú súťaž.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu