Aktuality a oznamy

Zasadal Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene

01.10.2015

Informácia zo zasadnutia Akademického senátu TU vo Zvolene, konaného dňa 29. septembra 2015.

Oznam AS TU vo Zvolene

29.09.2015

Predkladanie návrhov kandidátov na funkciu rektora TU vo Zvolene.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene

22.09.2015

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 29. 9. 2015 o 10:00 hod. v konferenčnej miestnosti Rektorátu.

Pozvánka

16.09.2015

Pozvánka na slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016, ktoré sa uskutoční 21. septembra 2015 o 10.00 hod. v Aule TU vo Zvolene.

Agrofilm 2015 aj na TU vo Zvolene

16.09.2015

Na svete je asi 6 000 rôznych filmových festivalov, ale Agrofilm je unikátny tým, že spája filmy, vedu, výskum a chuťové zážitky z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a tvorby vyváženého a pestrého životného priestoru.

Národný štipendijný program

10.09.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

Pekné leto 2015!

15.07.2015

Rektor TUZVO praje všetkým zamestnancom a študentom pekné leto!

Proces komplexnej akreditácie 22 slovenských univerzít je v záverečnej fáze

15.07.2015

V končiacom sa akademickom roku 2014/2015 prvých 22 slovenských univerzít a vysokých škôl, vrátane Technickej univerzity vo Zvolene, prechádza náročným procesom komplexnej akreditácie všetkých svojich činností - vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a umeleckej.

Medvede – výsledky súťaže

13.07.2015

Dňa 3. 7. 2015 boli vyžrebovaní výhercovia súťaže zberačov neinvazívnych vzoriek medveďa hnedého na Slovensku pre potreby projektu Výskum a monitoring populácií veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku ITMS: 24150120039.

Zvolenská fujara putuje do Košíc

10.07.2015

Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2015 sa skončil. Víťaz je známy, ceny sú rozdané. Včera 9. júla 2015 na slávnostnom galakoncerte bol slávnostne vyhlásený laureát festivalu, ktorým sa stal folklórny súbor Hornád z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu