Aktuality a oznamy

Vedecká rada TU vo Zvolene

05.05.2016

Vedecká rada TU vo Zvolene sa zišla na svojom jarnom zasadnutí v utorok 26. apríla 2016 pod vedením jej predsedu prof. Ing. Rudolfa Kropila, CSc., rektora univerzity.

AS TU vo Zvolene

05.05.2016

Správa z rokovania AS TU vo Zvolene dňa 25. apríla 2016.

Kariéra v ÚNMS SR

03.05.2016

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vytvára podmienky pre uplatnenie absolventov vysokých škôl technického zamerania.

Aktuálne meteorologické údaje

02.05.2016

V uplynulých dňoch bol spustený internetový prenos dát z automatickej meteorologickej stanice v areáli TUZVO (pri židovskom cintoríne). Môžete si pozrieť aktuálne meteorologické údaje z tejto a ďalších regionálnych meteorologických staníc spravovaných Katedrou prírodného prostredia Lesníckej fakulty.

Oznam AS TU vo Zvolene

29.04.2016

Oznam o doplňujúcich voľbách do Akademického senátu TU vo Zvolene.

Rekreačné pobyty 2016

27.04.2016

Vážení zamestnanci, oznamujeme Vám, že „Ponuka rekreácií“ na rok 2016 je zverejnená na web sídle v sekcii Dokumenty - Kolektívna zmluva a v sekcii Odborová organizácia - Oznamy - Ponuka domácich i zahraničných rekreácií.

Projekt ALTERFOR

27.04.2016

ALTERFOR (Alternative models and robust decision making methods for future forest management) je medzinárodný projekt v rámci výzvy HORIZONT 2020, ktorý začal 1. apríla 2016 a dĺžka trvania je plánovaná na 54 mesiacov.

Volejbalistky TJ Slávia TU Zvolen

25.04.2016

Volejbalistky TJ Slávia TU Zvolen získali konečné 6. miesto v extraligovej sezóne 2015/2016.

Mimoriadne zasadnutie SRK

21.04.2016

V stredu 20. apríla 2016 sa na SPU v Nitre zišla na mimoriadnom zasadnutí Slovenská rektorská konferencia. Hlavným bodom jej rokovania bol návrh Programového vyhlásenia vlády SR. SRK prijala stanovisko k návrhu Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 – 2020.

Pozvánka

15.04.2016

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu TU vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 25. 4. 2016 o 13:00 hod. v konferenčnej miestnosti Rektorátu.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu