Aktuality a oznamy

Jubilujúca Technická univerzita vo Zvolene

11.09.2017

Technická univerzita vo Zvolene si v roku 2017 pripomína tri jubileá – 255. výročie vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročie lesníckeho a drevárskeho vysokého školstva vo Zvolene.

Stretnutie prezidenta SRK s poverenou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR

11.09.2017

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor TUZVO Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. sa v piatok 8. 9. 2017 v Bratislave stretol na pracovnom rokovaní s poverenou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Gabrielou Matečnou.

Jazierka a fontána uvedené do prevádzky

08.09.2017

Prestrihnutím pásky boli v pondelok 4. septembra 2017 po kolaudácii uvedené do prevádzky bioklimatické retenčné vodné prvky (jazierka, vodná stena, fontána) a vsakovanie bloky pred Aulou a Študentským domovom Bariny.

Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľného majetku „Areál Zlatý potok“ evidovaného na LV č. 4134

02.08.2017

Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľného majetku „Areál Zlatý potok“ evidovaného na LV č. 4134

Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľností „Slobodáreň TU“ evidovaných na LV č. 1498

02.08.2017

Obchodná verejná súťaž: Predaj nehnuteľností „Slobodáreň TU“ evidovaných na LV č. 1498

Obchodná verejná súťaž: Predaj pozemkov „Dolné Lanice“, vzniknutých odčlenením z pozemkov evidovaných na LV č 572

02.08.2017

Predaj pozemkov „Dolné Lanice“, vzniknutých odčlenením z pozemkov evidovaných na LV č 572

Špičkový vedecký tím WOODMAT

24.07.2017

Od apríla 2016 do júna 2017 Akreditačná komisia v rámci druhej výzvy vyhodnocovala žiadosti o identifikáciu špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku.

Akademický Zvolen 2017

11.07.2017

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen zorganizovali XXIII. ročník medzinárodného festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2017, ktorý sa konal vo Zvolene v dňoch 4. až 6. júla 2017.

Smútočné oznámenie

04.07.2017

Smútočné oznámenie Dipl. Mag.Art., Dipl. Innenarch. Wolfgang Haipl, Dr. h. c.

Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

30.06.2017

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. sa v piatok 30. júna 2017 zúčastnil rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.

 

Staršie oznamy

  

Ponuka novej literatury v predajni VTU

 


Skoč na navigáciu