SAACV

Header

Názov a sídlo asociácie:
Združenie s názvom Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie, skrátene SAACV (ďalej len „asociácia“) je mimovládnou, nepolitickou a dobrovoľnou organizáciou, založenou na základe zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov. Anglický názov asociácie je Slovak Academic Association for Lifelong Learning, skrátene SAALL. Slovenská verzia stránky www.tuzvo.sk/saacv, anglická verzia www.tuzvo.sk/saacv/en/


Sídlom asociácie je ul. T. G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen. Pôsobnosť asociácie je na území Slovenskej republiky.

Poslanie a ciele činnosti asociácie
1) Poslaním asociácie je združovať vysoké školy SR alebo ich pracoviská a fyzické osoby zaoberajúce sa celoživotným vzdelávaním a presadzovať ich spoločné záujmy.
2) Asociácia napĺňa svoje poslanie:
a) spoluprácou na tvorbe národných a medzinárodných vízií, stratégií a politík;
b) účasťou na legislatívnom procese ovplyvňujúcom aktivity v oblasti celoživotného vzdelávania;
c) účasťou pri tvorbe výziev v rámci relevantných grantových schém;
d) podporou aktívnej participácie verejnosti v celoživotnom vzdelávaní ;
e) projektovou spoluprácou na báze partnerstva a vzájomnej výhodnosti;
f) vytváraním priestoru na odborný rast aktérov pôsobiacich vo sfére vzdelávania;
g) podporou a realizáciou výskumu a vývoja;
h) edičnou a vydavateľskou činnosťou;
i) výmenou informácii a ďalšími aktivitami vedúcimi k napĺňaniu poslania asociácie.


Členstvo v organizáciách
1) od 11.5. 2012 sme riadnym členom EUCEN (European Association for University Lifelong Learning - www.eucen.eu)

  

aktualizované 02. 12. 2014


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.

Anketa

Anketa - Aké ďalšie predpoklady uprednostňujete pri lektorovi? (sú v abecednom poradí) Anketa trvá do 31.12.2017.

Celkový počet hlasujúcich: 81