Metodika analýz


Experimentálny materiál:

  • Neinvazívne vzorky trusu medveďov zozberané v rámci celého areálu.
  • Vzorky tkanív z ulovených alebo uhynutých medveďov.

Pre zber experimentálneho materiálu sme požiadali o spoluprácu:

  • členov 372 poľovných združení.
  • pracovníkov Lesov SR, š.p. (celkove 82 lesných správ v 21 odštepných závodoch).
  • pracovníkov Štátnych lesov TANAPu (10 ochranných obvodov).
  • pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR (TANAP, NAPANT, Malá Fatra, Veľká Fatra, CHKO Horná Orava, Strážovské vrchy, Muránska planina, Štiavnicke vrchy, Pieniny, Poloniny, Poľana a Ponitrie).

Laboratórne analýzy:

Izolácia DNA pomocou kitov Qiagen

Na genotypovanie jedincov sa použije fragmentačná analýza mikrosatelitov jadrovej DNA. Celkom sa použije 12 lokusov optimalizovaných do troch multiplexov:

(1) Mu10, Mu23, Mu50, Mu51, Mu59, G10L, SRY;

(2) G10B, G10C, G1D, G10P, G10X a

(3) G10J a G10M.

Na určenie pohlavia jedinca sa použije lokus SRY viazaný na pohlavný chromozóm.

Odhad veľkosti populácie:

Pre odhad veľkosti populácie sa použije metóda opätovných odchytov CMR (Capture – Mark – Recapture), ktorá je v populačnej ekológii často využívaná. V študovanej populácii jednorazovo odchytíme (capture) a označíme (ogenotypujeme) čo najväčší počet jedincov (mark). Po určitom časovom období, ktoré je dostatočné prerozptýlenie jedincov, sa na lokalitu vrátime a zopakujeme odchyt (recapture). Predpokladáme odchytenie časti z už označených jedincov z minulosti a časť jedincov nových, doteraz neoznačených. Pomer opätovne zachytených (označených) a neoznačených jedincov v priebehu zberu nám slúži pre odhad veľkosti skúmanej populácie s využitím matematického modelovania.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 23. Augusta 2017.
Meniny má Filip, zajtra Bartolomej.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57433