Katedra fytológie

 
BOTANIKA                                                               FYZIOLÓGIA RASTLÍN
 
FYTOCENOLÓGIA                                                  GENETIKA


Profil katedry
Katedra fytológie sa orientuje na vedné disciplíny širšieho biologického základu. V rámci výskumu a výučby sa venuje systematickej botanike, fyziológii lesných drevín, fytocenológii, lesníckej typológii, dynamike a ekológii vegetácie, populačnej a evolučnej genetike lesných drevín, embryológii a rozmnožovaniu lesných drevín, šľachteniu lesných drevín a biotechnológiám. V poslednom období sa pracovníci katedry v rámci výskumnej činnosti venujú aj populačnej, evolučnej a konzervačnej genetike poľovnej zveri a voľne žijúcich živočíchov.

Takto zamerané predmety vyučujeme v rámci bakalárskych študijných programov Lesníckej fakulty (LF) – Lesníctvo a Aplikovaná zoológia a manažment zveri (poľovníctvo); Fakulty ekológie a environmentalistiky (FEE) – Ekológia a ochrana biodiverzity, Ochrana a využívanie krajiny.

Na inžinierskom stupni LF v programe Ekológia lesa.

Doktorandov pripravujeme v rámci odboru Lesnícka fytológia. V tomto odbore sa uskutočňujú aj habilitačné a inauguračné konania (podľa kritérií LF).  Súčasne zabezpečujeme výučbu doktorandov v anglickom jazyku v programe Adaptívne lesníctvo a manažment zveri.

História katedry
V histórii pôsobenia Lesníckej fakulty niekdajšej zvolenskej VŠLD sa botanické a fytocenologické disciplíny vyučovali na Katedre botaniky a pedológie (vedúci katedry: striedavo RNDr. Ing. Dezider Magic a doc. RNDr. Jaromil Húsenica), neskôr na Katedre botaniky a fytocenológie (vedúci katedry: doc. Dr. Ing. Dušan Randuška) a v rokoch 1981–1991na Katedre lesného prostredia (vedúci katedry: striedavo prof. Ing. Milan Križo, DrSc. a prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc.). V roku 1991 sa Katedra lesného prostredia rozdelila na jej dve pôvodné zložky; vznikla Katedra fytológie a jej vedúcim sa stal prof. Ing. Milan Križo, DrSc. Po odchode prof. Ing. Milana Križu, DrSc. do dôchodku v roku 1996 sa vedúcim Katedry fytológie stal prof. Ing. Ladislav Paule, PhD. Od tohto roku Katedra fytológie zastrešuje aj výučbu genetických disciplín, ktoré sa dovtedy prednášali v rámci Katedry pestovania lesa. V roku 2012 sa stal vedúcim katedry doc. Ing. Karol Ujházy, PhD.
Článok Ing. M. Manicu CSc. o vzniku a vývoji katedry (1959)

Adresa a kontakt
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
3. poschodie bloku C hlavnej budovy TU vo Zvolene
tel: 045 5206 222 (sekretariát)
e-mail: karol.ujhazy@tuzvo.sk (vedúci katedry)

Poslať stránku e-mailom | ENGLISH

Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb


Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410