Profil a zameranie katedry / Profile of Department of landscape planning and design

Projekty, plány a štúdie / Projects, plans and studies of landscape design

atraktívny študijný program

EKOLÓGIA A VYUŽÍVANIE KRAJINY 

otvorený aj v akademickom roku 2013/2014

 NOVÝ študijný program o "aplikácii ekologických poznatkov v praxi"

 ...POOBZERAJTE SA !!! je veľa príležitostí ako zlepšiť prostredie okolo seba ...

... prostredie sídiel, kde bývame a krajiny, ktorá nás obklopuje ...

Sme tu na riešenie problémov súvisiacich s EKOLÓGIOU

... je to v správach každý deň !!! :: ekologické havárie a pohromy - povodne, zosuvy, erózia ...

 :: k náprave vedú len ekostabilizačné opatrenia v krajine ::

AKO NA TO?

Poznatky z krajinnej ekológie a ekosystémová teória nám umožňujú poznať zákonitosti stavu, procesov a zmien v krajine ...

 ... hovoríme o vzťahoch živých organizmov a prostredia a o ekologických procesoch, vrátane porúch - disturbancií ...

Ako zlepšiť kvalitu životného prostredia okolo nás?

:: zvyšovať podiel zelene ::

:: rešpektovať minimálne štandardy vybavenosti sídiel - vegetácie (zelene) ::

 :: dbať na dostatočnú zelenú infraštruktúru - vegetáciu s dôrazom na ekológiu drevín ...

 ... zeleň v krajine - spojitá vegetácia v krajine, územné systémy ekologickej stability, cyklotrasy, náučné chodníky, tematické trasy, lesoparky, prímestské rekreačné zóny ...

POZNÁTE PRÍBEH KRAJINY OKOLO NÁS ?

  - zapojíte sa do skúmania historických krajinných štruktúr

- spoločne budeme identifikovať krajinno-estetické vzťahy

- budeme hľadať hodnoty krajiny a ich uplatnenie napr. v cestovnom ruchu, turizme, či rekreácii

AKO SA TO V PRAXI RIEŠI?

:: v praxi sa spracováva celý rad dokumentácií ::

 ... územnoplánovacia dokumentácia, tvorba krajiny, posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie, projekty pozemkových úprav, ekostabilizačné úpravy v krajine, projekty zelenej infraštruktúry, greenway, cyklotrás, tematických a náučných trás atď. ...

ČO NA TO POTREBUJEME, okrem poznatkov z APLIKOVANEJ EKOLÓGIE a čo sa NAUČÍTE?

- ovládanie softwarových produktov (grafických, CAD-ovských projekčných a GIS-ových programov)

- zvládnutie grafickej intepretácie cez fotografiu, kresbu, výkresy ...

 

Aktivity KPTK a zaujímavosti z terénneho výskumu TU!!!

Ďalšie zaujímavosti v galérii TU!!!

 

 


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 18. Augusta 2017.
Meniny má Helena, Elena, zajtra Lýdia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57410