Profil katedry

Header

Profil katedry

 

    Katedra náuky o dreve sa podieľa na výchove odborníkov pre drevospracujúci priemysel, výskum, vývoj a výučbu, pričom zabezpečuje výučbu disciplín z oblasti štruktúry, fyziky, mechaniky a chýb dreva. Vybavenie laboratórií tvorí dobrý základ pre zabezpečenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti na požadovanej úrovni.
   
    V pedagogickej činnosti je katedra zapojená výučbou predmetov do väčšiny študijných programov v rámci odboru Drevárskeho inžinierstva. Zároveň vychováva nových vedeckých pracovníkov formou doktorandského štúdia v študijnom odbore Štruktúra a vlastnosti dreva a drevných kompozitov.

    Vedecko-výskumná činnosť je zameraná najmä na oblasť základného výskumu štruktúry a vlastností dreva. V posledných rokoch sa riešia aktuálne problémy v oblasti vlhkostného a tepelného namáhania na stabilitu systému drevo – filmotvorný materiál, určenia farebného priestoru vybraných domácich drevín, kvality dreva vybraných listnatých drevín alebo vlastností dreva zaťažovaného vysokými teplotami a kvalita dreva z pohľadu drevných stavebných konštrukcií
   
    Katedra spolupracuje s vysokými školami v zahraničí, pracovníci katedry sú členmi medzinárodných nevládnych organizácií IAWS, IAWA, SWST, IUFRO a FPS a má zástupcu pre slovenský drevársky priemysel v rámci programu COST v Bruseli. Pracovníci katedry dlhodobo pracovali v komisiách pre normotvornú činnosť, grantovú agentúru SR a v niektorých komisiách pracujú doteraz. V súčasnosti katedra zabezpečuje celoživotné a rekvalifikačné vzdelávanie, poradenské a expertízne služby v oblastiach kvality dreva.


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Piatok, 28. Júla 2017.
Meniny má Krištof, zajtra Marta.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57333