Aktuality a oznamy

Špičkový vedecký tím WOODMAT

24.06.2017

Akreditačná komisia v rámci hodnotenia žiadostí o identifikáciu špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku schválila drevársko-lesnícky vedecký tím WOODMAT.

SCHWEIGHOFER PRIZE 2017

12.07.2017

Vo Viedni sa v dňoch 19. - 20. júna 2017 konal workshop, ktorý bol zameraný na spojenie vedy a praxe v odbore drevárstvo. Táto udalosť spojila 47 účastníkov z 23 krajín sveta, ktorí rokovali v piatich sekciách zameraných na aktuálne trendy v drevárskom priemysle spojené s konfrontáciou možného smerovania drevárstva do budúcna. Súčasťou tohto kolektívu bola aj Ing. Tatiana Vilkovská, doktorandka Katedry mechanickej technológie dreva DF. Vrcholnou udalosťou bol 8. ročník odovzdávania ceny, ktorá je známa pod názvom ,,Schweighofer prize“ vo Vienna City Hall, ktorého sa zúčastnil aj dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
foto: Marie Zukal, prevzaté z www.schweighofer-prize.org/award_presentations/

Smútočné oznámenie

03.07.2017

Vo veku nedožitých 80-tych narodenín nás opustil významný kolega a spolupracovník Drevárskej fakulty rakúsky architekt a dizajnér Dipl. Mag. Art., Dipl. Innenarch. Wolfgang Haipl Dr.h.c.

Ocenenia Slovenskej komory stavebných inžinierov

29.06.2017

Slovenská komora stavebných inžinierov ocenila dvoch absolventov študijného programu drevené stavby „Cenou predsedu Slovenskej komory stavených inžinierov za vynikajúce študijné výsledky“ a „Cenou predsedu výboru regionálneho združenia Slovenskej komory stavených inžinierov za najlepšiu diplomovú prácu“. Ocenenia odovzdali predstavitelia SKSI Ing. Miloš Hudoba, PhD. a Ing. Marián Böhmer, PhD. na slávnostnej promócii absolventov 26.6.2017 Ing. Angelike Magpálovej a Ing. Michalovi Havelkovi. Oceneným srdečne blahoželáme a veríme, že aj takáto forma motivácie prispeje k zvyšovaniu kvality diplomových prác a odbornej prípravy.

Naša dizajnérka účastníčkou diplomaticko-podnikateľskej misie prezidenta SR v Chorvátsku

26.06.2017

V dňoch 20.- 21.júna 2017 sa pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky p. Andreja Kisku konala diplomaticko-podnikateľská misia v Chorvátskej republike. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD. z Katedry dizajnu nábytku a interiéru bola pozvaná na rokovania prezentovať projekt spoločnosti B4D - Biocultivator na chorvátsko-slovenskom inovačnom fóre, ktoré sa konalo v meste Záhreb na pôde Chorvátskej hospodárskej komory za prítomnosti chorvátskej prezidentky p. Kolindy Grabar-Kitarović. Súčasťou misie bola aj návšteva spojená s rokovaniami o inováciách a spolupráci na univerzitách v Záhrebe a Splite.

Študentská súťaž Stavby s vôňou dreva 2017

Nadácia drevo pre život organizuje 5. ročník študentskej súťaže Stavby s vôňou dreva 2017.

58. ročník ŠVOČ

05.05.2017

Dňa 11.05.2017 sa na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene bude konať už 58. ročník medzinárodnej konferencie Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorá má bohatú tradíciu a už 21 rokov má medzinárodný charakter. Novinkou tohto ročníka je vytvorenie siedmej - stredoškolskej sekcie, ktorá je určená pre študentov stredných škôl a potenciálnych uchádzačov o štúdium na Drevárskej fakulte.
Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Vymenovanie nového dekana Drevárskej fakulty

02.05.2017

Na mimoriadnom zasadnutí Kolégia dekana Drevárskej fakulty dňa 25.4.2017 rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. odovzdal menovací dekrét novému dekanovi prof. Ing. Jánovi Sedliačikovi, PhD. na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1.5.2017 a zároveň poďakoval za doterajšiu prácu vo funkcii dekana prof. Ing. Mikulášovi Siklienkovi, PhD.

Stretnutie s jubilantom

27.03.2017

Dňa 23.3.2017 sa na dekanáte Drevárskej fakulty uskutočnilo milé stretnutie s bývalým pracovníkom Drevárskej fakulty doc. Ing. Jozefom Lisičanom, CSc., ktorý v týchto dňoch oslávil krásne životné jubileum - 90 rokov. Doc. Lisičan pôsobil na našej fakulte viac ako 41 rokov, z toho takmer 9 rokov ako vedúci Katedry drevárskych strojov a automatizácie. Oslávencovi zablahoželali a veľa zdravia popriali dekan DF prof. Siklienka, predseda AS DF prof. Čunderlík a predsedkyňa ZO UOO Ing. Veľková.

Možnosti publikovania vo vedeckom časopise DF Acta Facultatis Xylologiae Zvolen

Členovia redakčnej rady Acta Facultatis Xylologiae Zvolen pozývajú všetkých tvorivých pracovníkov a doktorandov na seminár "Možnosti publikovania vo vedeckom časopise DF Acta Facultatis Xylologiae Zvolen", ktorý sa bude konať 16.3.2017 o 13:00 hod v B6

Výsledky voľby dekana DF

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana DF pre obdobie 2017 – 2021 oznamuje, že na základe voľby uskutočnenej 8.3.2017 na zasadnutí AS DF sa kandidátom na dekana DF stal prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.

Zasadnutie akademickej obce DF

Prezentácie kandidátov na funkciu dekana DF sa uskutočnia na zasadnutí Akademickej obce DF dňa 8.3.2017.

Kandidáti na funkciu dekana DF

Vážená Akademická obec DF,
volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana DF pre obdobie 2017 – 2021 oznamuje, že kandidatúru prijali 4 kandidáti. (viac v prílohe)

 

 


Skoč na navigáciu

Najčítanejšie / Rýchle linky

 


 

 

 

 

Dnes

Dnes je Nedeľa, 20. Augusta 2017.
Meniny má Anabela, zajtra Jana.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

 

Study in English!

 

 

 

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57418