Projekty

Centrum ďalšieho vzdelávania je zapojené do viacerých projektov:

 

 
Erasmus +  Digitally innovative - unique ones

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND

OP Vzdelávanie:

20 rokov UTV na TU vo Zvolene

Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcii a spracovaní biomasy do praxe

 

 

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Tempus - Centre for the Third Age Education

..................................................................................

Grundtvig Učiace sa partnerstvá Projekt - My passion, happiness - add to favorites

..................................................................................

Erasmus Intenzívny program
Care for Public Greenery

..................................................................................
Erasmus Intenzívny program
Applications in CAD

..................................................................................
Leonardo da Vinci
Partnerstvá Projekt  - Comparison of Occupational Health and Safety Policies and Conditions in EU Countries and Adaptation of Good Practices at VET Schools

..................................................................................
Grundtvig Učiace sa partnerstvá Projekt - Seniors in Knowledge Society
(spolupráca s UCZ, n. o.)

..................................................................................
Program CEDEFOP - University of the third age - Experience of distance education


..................................................................................
Grundtvig Učiace sa partnerstvá Projekt - Experts for Urban Future - projekt ukončený 07/2011

Newsletter

 

EUROKURZY - odborné vzdelávanie v lesníckom a poľnohospodárskom sektore (kliknite na našu stránku - www.eurokurzy.sk)

 

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013:

Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, Opatrenie 1.6 - Odborné vzdelávanie a informačné aktivity:

PROJEKT 20: Integrovaná produkcia, ekologické poľnohospodárstvo a predaj z dvora (2010 - 2013, spolupráca UCZ, n.o., CĎV, ZIPZ, ZIPO, IPROVIN)

PROJEKT 19: Program rozvoja vidieka, agro-environment a cross complience v poľnohospodárstve (2010 - 2013, spolupráca CĎV, LF, DAPHNE)

PROJEKT 18: GIS - využitie v lesníctve (2010 - 2012, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 17: Ťažba dreva v neprístupnom teréne - lesnícke lanovky (2010 - 2012, spolupráca UCZ, n.o., CĎV, LF)

PROJEKT 16: Biomasa a jej energetické využitie v lesníctve a poľnohospodárstve (2009 - 2011, spolupráca CĎV, FEVT, SPU Nitra)

PROJEKT 15: Lesníctvo 21. storočia (2009 - 2011, spolupráca CĎV, LF)

Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva, Opatrenie 3.3 - Vzdelávanie a informovanie:

PROJEKT 14: Odpady na vidieku (2010 - 2013, spolupráca UCZ, n.o., CĎV, CEPTA)


SOP "POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA":

Priorita 2: Podpora trvalo udržateľného rozvoja vidieka, Opatrenie 2.4 - Vzdelávanie:

PROJEKT 13: Diverzifikácia činností na vidieku (2006 - 2008, spolupráca CĎV, FEVT, ECEAT CZ)

PROJEKT 12: Energetické využitie biomasy (2006 - 2008, spolupráca CĎV, FEVT, SPU Nitra)

PROJEKT 11: Agro-environmentálne opatrenia v poľnohospodárstve (2006 - 2008, spolupráca CĎV, LF, DAPHNE)

PROJEKT 10: Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve - technika a technológie v zmenených spoločenských a ekonomických podmienkach rozšírenej Európy (2006 - 2008, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 9: Trvaloudržateľné pestovanie listnatých lesov v rozšírenom europriestore - Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu (prírode blízke pestovanie listnatých porastov) a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2006 - 2008, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 8: Trvaloudržateľné pestovanie ihličnatých lesov v rozšírenom europriestore - Výberkové lesy, výberkový hospodársky spôsob a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2006 - 2007, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 7: Finančná a organizačná stabilizácia podniku v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v rozšírenej Európe (2005 - 2008, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 6: Právne a ekomonické podmienky podnikania v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v rozšírenej Európe (2005 - 2008, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 5: Agro-environmentálne opatrenia v poľnohospodárstve (2005 - 2006, spolupráca CĎV, LF, DAPHNE)

PROJEKT 4: Neprodukčné funkcie lesa – protierózna ochrana a zalesňovanie (2005 - 2006, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 3: Integrované ťažbovo dopravné technológie v lesníctve – technika a technológia v zmenených spoločenských  a ekonomických podmienkach rozšírenej Európy (2005 - 2006, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 2: Trvaloudržateľné pestovanie listnatých lesov v rozšírenom europriestore – Pestovanie listnatých lesov s prihliadnutím na hodnotovú prírastkovú produkciu (prírode blízke pestovanie listnatých porastov) a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2005 - 2006, spolupráca CĎV, LF)

PROJEKT 1: Trvaloudržateľné pestovanie ihličnatých lesov v rozšírenom europriestore – Výberkové lesy, výberkový hospodársky spôsob a tvorba projektov v lesnom hospodárstve (2005 - 2006, spolupráca CĎV, LF)
 


aktualizované 17. 09. 2014


Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Streda, 20. Septembra 2017.
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš.

Anketa

Anketa - Aké ďalšie predpoklady uprednostňujete pri lektorovi? (sú v abecednom poradí) Anketa trvá do 31.12.2017.

Celkový počet hlasujúcich: 90