Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Address: Arborétum Borová hora, Borovianska cesta 2171/ 66, 960 53 Zvolen, Slovensko  Phone: +421 45 5320814, E-mail: arboretum@tuzvo.skWeb-site: www.arboretum.sk     

                                                                            

                                                 GPS 48° 35´ 40, 81" N, 19° 08´ 05, 23" E

                                                 Webmaster: Ing. Mariana Jakubisová, PhD.              

Vítame Vás na stránkach arboréta

a prajeme Vám príjemný zážitok pri ich prezeraní. 

Welcome to the web-site of arboretum

and we wish you a pleasant experience while their browsing.

 

Arborétum Borová hora patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. Odborná orientácia na pôvodnú dendroflóru s osobitným zameraním na dreviny Slovenska mu dala punc jedinečnosti a originálnosti. Môžete tu vidieť takmer 2500 foriem, kultivarov a proveniencií rôznych druhov drevín, okolo 900 sort ruží najmä od československých, ale aj významných svetových šľachtiteľov a približne 1500 jedincov xerofilnej flóry najmä z Mexika, Severnej a Južnej Ameriky. Na našich stránkach sa oboznámite s históriou, prírodnými pomermi a poslaním arboréta, pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou. Nájdete tu aktuálne oznamy pre verejnosť a ďalšie informácie s možnosťou nadviazania kontaktu. Očakávame aj vaše prípadné návrhy, pripomienky a komentáre.

Upútavka o ABH
Pridané 19.3.2014        Created by: Mariana Jakubisová, 11. 6. 2013

 

 

 

  

arboretum@tuzvo.sk

                          Pridané: 29. 7. 2014

Dotazník o bezbariérovej prístupnosti chodníkov na Slovensku 

odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9FumZI5mXqJNdOwv-2wxKEo_q7LDTmFYYvirqQlNYabPgwQ/viewform 

                          Pridané: 3. 10. 2016

 

Arborétum Borová hora je prístupné verejnosti

od 15. marca do 31. októbra v pracovných dňoch (pondelok-piatok),

v čase od 7.00 h do 15.00 h.

Predaj rastlín je počas celého roka

v pracovných dňoch. 


http://mapy.tuzvo.sk/ArboretumBH/Poplatky  za  vstupné  a  služby 

Vstupné

Dospelí

2 €

Žiaci, študenti, dôchodcovia, sprevádzajúca osoba ZŤP

1 €

Deti do 6 rokov a ZŤP

bezplatne

Permanentka na sezónu

10 €

Služby

 

Sprievodca

§  odborný výklad v slovenskom jazyku

§  odborný výklad v anglickom jazyku

Príplatok za víkend

 

10 €

20 €

20 €

Podmienky

Sprievodcu zabezpečujeme len pri hromadných vstupoch pri počte minimálne 15  platiacich osôb s maximálnou dobou sprevádzania 2 hod.

Sprievodcu je potrebné objednať minimálne 3 dni pred termínom návštevy telefonicky: 045/5320 814, -16, alebo e-mailom: arboretum@tuzvo.sk.

Vstup do areálu arboréta mimo pracovnej doby a cez víkendy (exkurzie, svadobné fotografovanie a pod.)

na

dohodnutý čas

Podmienky

Vstup je možné absolvovať len so sprievodcom pri počte minimálne 15 platiacich osôb. Je potrebné uhradiť: vstupné + sprievodcu + príplatok za víkend.

V rámci služby „svadobné foto“ je potrebné uhradiť: vstupné + príplatok za víkend. 

Vstup mimo pracovnej doby a cez víkend je potrebné objednať minimálne 5 dní  pred termínom návštevy telefonicky: 045/5320 814, -16, alebo e-mailom: arboretum@tuzvo.sk.

Prenájom priestorov v areáli arboréta len pre organizačné

súčasti TUZVO (akcie katedier a pracovísk)

20 €/deň

Podmienky

Priestory poskytujeme v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. na základe písomnej žiadosti.

Aktualizované: 15.03.2016

 

UKONČENIE SEZÓNY 2016  V ARBORÉTE BOROVÁ HORA (ABH).

Všetkým návštevníkom a priaznivcom arboréta oznamujeme, že ABH bude od 2. novembra 2016 do 14. marca 2017 pre verejnosť uzatvorené. Novovybudovaná prehliadková trasa (žltá) s názvom „Pôvodné ekosystémy“ bude sprístupnená od 15. marca 2017.

Tešíme sa na Vašu návštevu v sezóne 2017.

Pridané: 3. 11. 2016

ponukový list ruží 

                     Pridané: 17. 10. 2016

JESEŇ V ARBORÉTE BOROVÁ HORA 2016

                         Pridané: 30. 9. 2016

Cez víkend nás navštívil rekordný počet záujemcov o Dni ruží.

Ďakujeme, že ste prišli!