Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Address: Arborétum Borová hora, Borovianska cesta 2171/ 66, 960 53 Zvolen, Slovensko  Phone: +421 45 5320814, E-mail: arboretum@tuzvo.skWeb-site: www.arboretum.sk     

                                                                            

                                                 GPS 48° 35´ 40, 81" N, 19° 08´ 05, 23" E

                                                 Webmaster: Ing. Mariana Jakubisová, PhD.              

Vítame Vás na stránkach arboréta

a prajeme Vám príjemný zážitok pri ich prezeraní. 

Welcome to the web-site of arboretum

and we wish you a pleasant experience while their browsing.

 

Arborétum Borová hora patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. Odborná orientácia na pôvodnú dendroflóru s osobitným zameraním na dreviny Slovenska mu dala punc jedinečnosti a originálnosti. Môžete tu vidieť takmer 2500 foriem, kultivarov a proveniencií rôznych druhov drevín, okolo 900 sort ruží najmä od československých, ale aj významných svetových šľachtiteľov a približne 1500 jedincov xerofilnej flóry najmä z Mexika, Severnej a Južnej Ameriky. Na našich stránkach sa oboznámite s históriou, prírodnými pomermi a poslaním arboréta, pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou. Nájdete tu aktuálne oznamy pre verejnosť a ďalšie informácie s možnosťou nadviazania kontaktu. Očakávame aj vaše prípadné návrhy, pripomienky a komentáre.

Upútavka o ABH
Pridané 19.3.2014        Created by: Mariana Jakubisová, 11. 6. 2013

 

 

 

Poplatky

za vstupné a služby

 

arboretum@tuzvo.sk

                          Pridané: 29. 7. 2014

Arborétum Borová hora je prístupné verejnosti

od 15. marca do 31. októbra v pracovných dňoch (pondelok-piatok),

v čase od 7.00 h do 15.00 h.

Predaj rastlín je počas celého roka

v pracovných dňoch. 


http://mapy.tuzvo.sk/ArboretumBH/

 

Podujatia v Arboréte Borová hora v roku 2015

Termín konania

Druh podujatia

Názov podujatia

31. 3. - 1. 4.

verejné podujatie

Vítanie vtáčích poslov jari    (otvorenie sezóny)

18.  -  24.  5.

verejné podujatie

Dni rododendronov

10.  - 11.  6.

konferencia

 

Dendroflóra  strednej  Európy   využitie  poznatkov  vo výskume, vzdelávaní a praxi

8. - 14.  6.

verejné podujatie

Dni ruží

8.  9.

seminár

 

Chodníky pre telesne postihnutých  ľudí  na vozíku v krajinách V4

16.  - 17. 10.

verejné podujatie

Jeseň v Arboréte Borová hora

            Pridané: 23. 1. 2015

 

Nové!

 

            Ponukový list ruží

                       Pridané: 8. 10. 2015


Vážení priatelia,

zverejňujeme dotazník, ktorého výsledky  by mali slúžiť na zlepšenie podmienok  pre  navrhovanie  bezbariérových  turisticko-edukačných  chodníkov  v prírode  pre  pohyb, rekreáciu  a  vzdelávanie  ľudí  na  vozíku.  Projekt  rieši  kolektív  pracovníkov  z Technickej  univerzity vo Zvolene, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Szkoły Głównego Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Budeme radi,  keď si na  vyplnenie  dotazníka nájdete čas.  Výsledky dotazníkového výskumu budú  zverejnené na  našich webových stránkach.  

Link na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/1bQjpCBZ1RDN29Enu

C8zIzVtjfislCsj7c6fqCkN5XRs/viewform

 Pridané: 7. 10. 2015

Zborník príspevkov zo seminára Chodníky pre telesne

postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4

Pridané: 7. 10. 2015

Zborník Abstraktov zo seminára Chodníky pre telesne

postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4_english version

 

Pridané: 7. 10. 2015

 

Foto zo seminára Chodníky pre telesne postihnutých ľudí na vozíku v krajinách V4