Technická univerzita vo Zvolene

Skoč na obsah
vyhľadávanie
Address: Arborétum Borová hora, Borovianska cesta 2171/ 66, 960 53 Zvolen, Slovensko  Phone: +421 45 5320814, E-mail: arboretum@tuzvo.skWeb-site: www.arboretum.sk     

                                                                            

                                                 GPS 48° 35´ 40, 81" N, 19° 08´ 05, 23" E

                                                 Webmaster: Ing. Mariana Jakubisová, PhD.              

Vítame Vás na stránkach arboréta

a prajeme Vám príjemný zážitok pri ich prezeraní. 

Welcome to the web-site of arboretum

and we wish you a pleasant experience while their browsing.

 

Arborétum Borová hora patrí medzi unikátne zariadenia svojho druhu. Odborná orientácia na pôvodnú dendroflóru s osobitným zameraním na dreviny Slovenska mu dala punc jedinečnosti a originálnosti. Môžete tu vidieť takmer 2500 foriem, kultivarov a proveniencií rôznych druhov drevín, okolo 900 sort ruží najmä od československých, ale aj významných svetových šľachtiteľov a približne 1500 jedincov xerofilnej flóry najmä z Mexika, Severnej a Južnej Ameriky. Na našich stránkach sa oboznámite s históriou, prírodnými pomermi a poslaním arboréta, pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosťou. Nájdete tu aktuálne oznamy pre verejnosť a ďalšie informácie s možnosťou nadviazania kontaktu. Očakávame aj vaše prípadné návrhy, pripomienky a komentáre.

Upútavka o ABH
Pridané 19.3.2014        Created by: Mariana Jakubisová, 11. 6. 2013

 

 

 

  

arboretum@tuzvo.sk

                          Pridané: 29. 7. 2014 

Arborétum Borová hora je prístupné verejnosti

od 15. marca do 31. októbra v pracovných dňoch (pondelok-piatok),

v čase od 7.00 h do 15.00 h.

Predaj rastlín je počas celého roka

v pracovných dňoch. 


Odborné podujatia v Arboréte Borová hora

TU vo Zvolene v roku 2017

Termín konania

Názov podujatia

         31. 03.

Vítanie vtáčích poslov jari

(otvorenie sezóny)

22. – 28. 05.

Dni rododendronov

12. – 18. 06.

Dni ruží

13. – 14. 10.

Jeseň v Arboréte Borová hora

Pridané: 10. 2. 2017Poplatky  za  vstupné  a  služby 

Vstupné

Dospelí

2 €

Žiaci, študenti, dôchodcovia, sprevádzajúca osoba ZŤP

1 €

Deti do 6 rokov a ZŤP

bezplatne

Permanentka na sezónu

10 €

Služby

 

Sprievodca

§  odborný výklad v slovenskom jazyku

§  odborný výklad v anglickom jazyku

Príplatok za víkend

 

10 €

20 €

20 €

Podmienky

Sprievodcu zabezpečujeme len pri hromadných vstupoch pri počte minimálne 15  platiacich osôb s maximálnou dobou sprevádzania 2 hod.

Sprievodcu je potrebné objednať minimálne 3 dni pred termínom návštevy telefonicky: 045/5320 814, -16, alebo e-mailom: arboretum@tuzvo.sk.

Vstup do areálu arboréta mimo pracovnej doby a cez víkendy (exkurzie, svadobné fotografovanie a pod.)

na

dohodnutý čas

Podmienky

Vstup je možné absolvovať len so sprievodcom pri počte minimálne 15 platiacich osôb. Je potrebné uhradiť: vstupné + sprievodcu + príplatok za víkend.

V rámci služby „svadobné foto“ je potrebné uhradiť: vstupné + príplatok za víkend. 

Vstup mimo pracovnej doby a cez víkend je potrebné objednať minimálne 5 dní  pred termínom návštevy telefonicky: 045/5320 814, -16, alebo e-mailom: arboretum@tuzvo.sk.

Prenájom priestorov v areáli arboréta len pre pracoviská TUZVO

20 €/deň

Podmienky

Priestory poskytujeme v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 15.00 hod. na základe písomnej žiadosti.

Aktualizované: 15.03.2016

http://mapy.tuzvo.sk/ArboretumBH/JESEŇ V ARBORÉTE BOROVÁ HORA 2016

                         Pridané: 30. 9. 2016

Cez víkend nás navštívil rekordný počet záujemcov o Dni ruží.

Ďakujeme, že ste prišli!